Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin laamanninoikeudelta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 88 Ilmoitus laamanninkäräjäkausista vuosille 1746-1748


Jakso

12.12.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1746 - 1746

Säilytysyksikkö / tilaustiedot