Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin laamanninoikeudelta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 125 Laamanni Zimmermannin pyyntö, että hänelle lähetettäisiin ne oikeudenhoitoa, järjestyksenpitoa ja taloutta koskevat säädökset, jotka koskevat Viipurin ja Käkisalmen provinsseja


Jakso

9.8.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1744 - 1744

Säilytysyksikkö / tilaustiedot