Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Käkisalmen tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Räisälä
Arkistoyksikkö: 1004 Metsäpalo, syytettynä talonpoika Thomas Kuisma Rautakoprasta


Jakso

10.11.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1758 - 1758

Säilytysyksikkö / tilaustiedot