Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen kartat - Sarjat
Sarja: MH Alue- ja rajakartat


Rajavuodet

1650 - 1842

Sarjakohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Kartat ovat maantieteellisiä alue- tai rajakarttoja eri puolilta Suomea sekä metsätaloudellisia erikoiskarttoja ns. Vanhan Suomen alueelta.

  • Huomautus

    Maanmittaushallituksen ns. vanhemmat kartat sisältävät teoreettisesti kaksi sarjaa: A. Aluekartat ja B. Rajakartat (Huom. vanhahtavat kirjaintunnukset). Rajakarttojen säilytysyksiköiden juokseva numerointi kuitenkin käytännössä jatkuu siitä, mihin aluekarttojen numerointi päättyy, joten ne käytännössä ovat samaa jatkumoa.