Arkistonmuodostaja: Suomen kansakoululaitoksen satavuotisjuhla-adressi
Arkistot: Suomen kansakoululaitoksen satavuotisjuhla-adressin arkisto


Muut nimet

Finlands folksskoleväsendes 100-årsjubileumadress

Toiminta- tai elinvuodet

1966 - 1966

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Kokoelmat

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    Adressiin on koottu kuntia koskevista tiedoista henkikirjoitetun väestön määrät 1966, kansakoulua käyvien lasten määrät eriteltyinä eri koulumuodoittain sekä oppilasmäärät luokittain, opettajien määrät koulumuodoittain, opettajien jakaumat miehiin ja naisiin, koululaisten terveydenhoitoon liittyvän henkilökunnan, kunnallisvaltuustojen ja -hallitusten sekä kansakoululautakuntien koostumukset. Taloudellisista tilastoista on kokoelmaan kerätty kansakoulumenot 1965 jokaisesta kunnasta. Näistä on mainittu koulumenot kunnan kokonaismenoista, valtion prosentuaalinen osuus kansakoulumenoista, kansakoulumenot veroäyriä ja oppilasta kohti sekä kyyditysmenot. Yhtenäisen kehityslinjan kuntien kansakoululaitoksesta luovat sen historiaa koskevat tiedot.Yleensä on mainittu kuntien ensimmäinen kansakouluasetuksen mukainen kansakoulu, sen oppilasmäärä, ensimmäiset opettajat, koulun rakentaminen, kahden seuraavan kansakoulun perustaminen, koulujen lukumäärät 1966, eri koulumuotojen perustaminen kuntiin sadan vuoden aikana sekä lakkautetut kansakoulut. Jokaisesta kunnassa 1966 toimineesta erityisestä koulusta on mainittu koulun henkilökunta, oppilaiden yhteislukumäärä sekä jakauma luokittain. Liitteenä myös kouluja koskevaa valokuvamateriaalia ja tietoja koulurakennusten suunnittelijoista ja valmistumisajoista.