Arkistonmuodostaja: Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitos
Arkisto: Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitoksen arkisto - Sarjat


Rajavuodet

1945 - 2003

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Järjestämisperiaate

    Arkisto on järjestetty mukaillen Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitoksen arkistokaavaa (A, B, C -kaava) ja jaettu osiin I Hallinto (yhteiset asiat); II Hoito (apu-, perus-, lähi- ja sairaanhoitajat); III Tutkimus (röntgen-, erikoisröntgen-, laboratorio- ja erikoislaboratoriohoitajat); IV Kuntoutus (lääkintä- ja erikoislääkintävoimistelijat, kunto- ja jalkojenhoitajat sekä fysioterapeutit); V Hammashuolto (hammashoitajat, -huoltajat, -laborantit ja -teknikot); VI Apuväline (optikot, välinehuoltajat ja apuvälineteknikot); VII Aikuis/täydennyskoulutusosasto; VIII Yleisjakso.

  • Muualla säilytettävä aineisto

    1.8.1995 jälkeen oppilaitos siirtyi Helsingin kaupungille. Niinpä sen jälkeiset asiakirjat on siirretty ja/tai siirretään Helsingin kaupunginarkistoon.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 732:5