Arkistonmuodostaja: Säkylän nimismiespiiri
Arkisto: Säkylän nimismiespiirin arkisto - Sarjat
Sarja: A DIAARIT
Sarja: Ad Rikos-, ilmoitus- ja syyteasiain diaarit, pidätettyjen luettelot
Sarja: Ade Syyteasiain diaarit
Arkistoyksikkö: Ade:1 Syyteasiain diaarit


Alkuvuosi - loppuvuosi

1978 - 1982

Käyttörajoitukset

Käyttörajoitus 100 vuotta

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Käyttöluvan ehto

    Sisältää julkisuuslainsäädännön perusteella salassa pidettäviä yksityisyyden suojaan liittyviä tietoja, joiden käyttö edellyttää käyttölupaa. (50/100 v – JulkL 621/1999, 24 § 1 mom. kohdat 24-32)

  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot