Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 2716 Esitys, että apulainen Jakob Åkerstedt nimitettäisiin kollegaksi Viipurin kouluun


Jakso

23.11.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1780 - 1780

Säilytysyksikkö / tilaustiedot