Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 2602 Esitys, joka koskee Viipurin koulun alikonrehtorin viran uudelleen täyttämistä (Bergstein)


Jakso

23.9.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1779 - 1779

Säilytysyksikkö / tilaustiedot