Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 2388 Esitys katumuspäiväteksteistä vuodelle 1778


Jakso

13.11.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1777 - 1777

Säilytysyksikkö / tilaustiedot