Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 2337 Esitys katumuspäiväteksteistä vuodelle 1777


Jakso

9.12.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1776 - 1776

Säilytysyksikkö / tilaustiedot