Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 2335 Alistus, joka koskee tutkimusta jutussa liittyen kahteen Virolahden Martinsaarella tavattuun Virosta olevaan laivaan, joista toinen oli lastattu tervalla ja toinen salakuljetetulla paloviinalla


Jakso

23.9.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1776 - 1776

Säilytysyksikkö / tilaustiedot