Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 2249 Alistus, joka koskee sitä, että Haminan maistraatin ratkaisua tulee koventaa kauppias Nikolai Clayhillsia vastaan olevassa jutussa sopimattomasta kirjoituksesta


Jakso

20.11.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1775 - 1775

Säilytysyksikkö / tilaustiedot