Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 2250 Alustus, joka koskee sitä, että Viipurin maistraatin langettamaa tuomiota kauppias Carl G. Sutthoffia vastaan olevassa jutussa sopimattomasta kirjoituksesta tulisi koventaa


Jakso

24.7.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1774 - 1774

Säilytysyksikkö / tilaustiedot