Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 2096 Kopio senaatin ukaasista 21.3.1771 koskien kuudennen käskyn rikkomista


Jakso

11.4.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1774 - 1774

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Kuudes käsky koskee aviorikosta.

  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot