Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 2226 Kuvernööri Engelhardtin esitys oikeusosaston perustamisesta Venäjän Suomea varten


Jakso

Kesäkuu

Alkuvuosi - loppuvuosi

1772 - 1772

Säilytysyksikkö / tilaustiedot