Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1884 Vankiluettelot


Jakso

14.2.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1771 - 1771

Säilytysyksikkö / tilaustiedot