Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1837 Esitys, että katumus- ja rukouspäivät asetettaisiin tietyiksi kiinteiksi päiviksi vuodessa


Jakso

17.1.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1771 - 1771

Säilytysyksikkö / tilaustiedot