Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1774 Esitys, että ylioppilas Gabriel Passelberg nimitettäisiin kollegaksi Viipurin kouluun


Jakso

3.9.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1770 - 1770

Säilytysyksikkö / tilaustiedot