Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1773 Alistus, joka koskee Vehkalahden Ihamaasta olevalle talonpoika Bertel Koskelalle kuuluvia rahoja, jotka on takavarikoitu


Jakso

27.8.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1770 - 1770

Säilytysyksikkö / tilaustiedot