Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1775 Esitys, että ylioppilas Andreas Nessin nimitettäisiin konrehtoriksi Viipurin kouluun


Jakso

9.7.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1770 - 1770

Säilytysyksikkö / tilaustiedot