Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1728 Esitys rukouspäiväteksteistä vuodelle 1769


Jakso

30.1.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1769 - 1769

Säilytysyksikkö / tilaustiedot