Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 2224 Kuvernööri Engelhardtin esitys uudeksi menosäännöksi Viipurin kuvernementille


Jakso

Tammikuu

Alkuvuosi - loppuvuosi

1767 - 1767

Säilytysyksikkö / tilaustiedot