Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1532 Kuvernööri Engelhardtin kuvaus Viipurin kaupungin privilegioista sekä ehdotus parannuksista niihin


Jakso

6.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1766 - 1766

Säilytysyksikkö / tilaustiedot