Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1493 Alistus, joka koskee sitä, että Kymin Hellilästä olevat talonpojat Matts Johaninpoika ja Johan Mattsinpoika saavat tehdä valituksen heille langetetusta epäoikeudenmukaisesta tuomiosta


Jakso

6.2.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1766 - 1766

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Alistus koskee lisäksi sitä, että kihlakunnantuomari Gudseusta nuhdeltaisiin menettelystään jutussa.

  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot