Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1419 Esitys rukouspäiväteksteistä vuodelle 1765


Jakso

14.1.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1765 - 1765

Säilytysyksikkö / tilaustiedot