Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1357 Esitys, että ylioppilas Benedikt Krook nimitettäisiin kollegaksi Viipurin kouluun


Jakso

20.8.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1764 - 1764

Säilytysyksikkö / tilaustiedot