Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1353 Alistus, joka koskee tutkimusta kihlakunnantuomari Gudseusta vastaan väkivaltaisesta menettelystä kalavesiä koskevassa riidassa


Jakso

13.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1764 - 1764

Säilytysyksikkö / tilaustiedot