Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1355 Alistus, joka koskee Suomenniemen talonpoikien omistusten katselmusta


Jakso

6.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1764 - 1764

Säilytysyksikkö / tilaustiedot