Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1317 Esitys, että Abraham Lavonius nimitettäisiin konrehtoriksi Viipurin kouluun


Jakso

1.9.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1763 - 1763

Säilytysyksikkö / tilaustiedot