Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1258 Valitus, että Pyhäjärven pastori Andreas Strandman on ottanut itselleen tuomiovallan pitäjässä


Jakso

25.11.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1762 - 1762

Säilytysyksikkö / tilaustiedot