Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1229 Esitys, että David Deutsch nimitettäisiin konrehtoriksi ja Lorens Rothenberg alirehtoriksi Viipurin kouluun


Jakso

1.4.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1762 - 1762

Säilytysyksikkö / tilaustiedot