Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1111 Ilmoitus, että laamanni Martinsin väitetään puhuneen halveksivasti venäläisestä kuparirahasta


Jakso

10.11.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1760 - 1760

Säilytysyksikkö / tilaustiedot