Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1113 Esitys rukouspäiväteksteistä vuodelle 1761


Jakso

31.10.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1760 - 1760

Säilytysyksikkö / tilaustiedot