Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 981 Esitys katumus- ja rukouspäivistä ja rukousteksteistä vuodelle 1759


Jakso

21.12.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1758 - 1758

Säilytysyksikkö / tilaustiedot