Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1010 Valitus, että kihlakunnantuomari Forsman on osoittanut huolimattomuutta ja tottelemattomuutta viranhoidossaan


Jakso

2.10.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1758 - 1758

Säilytysyksikkö / tilaustiedot