Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 982 Alistus, joka koskee sitä, että kihlakunnantuomari Östring tutkisi Raudun pastori Strandmanin ja Koiviston apulainen Schröderin välistä riitaa


Jakso

21.8.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1758 - 1758

Säilytysyksikkö / tilaustiedot