Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 869 Alistus, joka koskee kenraali Fermorin Sakkolan vuokratilan talonpoikien ja Raudun talonpoikien välistä maariitaa


Jakso

13.12.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1756 - 1756

Säilytysyksikkö / tilaustiedot