Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 807 Esitys, joka koskee kahden opettajan viran täyttämistä Viipurin koulussa


Jakso

11.9.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1755 - 1755

Säilytysyksikkö / tilaustiedot