Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 827 Valitus, että Viipurin maistraatti ei noudata kuvernementinkanslian määräyksiä


Jakso

13.3.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1755 - 1755

Säilytysyksikkö / tilaustiedot