Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 759 Alistus, joka koskee laamanninoikeudessa vireillä olevaa Raudun ja Sakkolan pitäjien välistä rajariitaa


Jakso

19.8.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1754 - 1754

Säilytysyksikkö / tilaustiedot