Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 736 Alistus, joka koskee koulujen opettajien palkkojen parantamista


Jakso

18.7.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1754 - 1754

Säilytysyksikkö / tilaustiedot