Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 729 Valitus kauppias Hans David Sesemannista, joka on karkeasti solvannut kuvernementinkansliaa


Jakso

4.2.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1754 - 1754

Säilytysyksikkö / tilaustiedot