Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 704 Alistus, joka koskee varatuomarin arvon antamista oikeustieteen kandidaatti Carl Jaenischille


Jakso

17.12.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1753 - 1753

Säilytysyksikkö / tilaustiedot