Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 721 Esitys Viipurin konsistorin notaarin viran täyttämisestä


Jakso

9.9.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1753 - 1753

Säilytysyksikkö / tilaustiedot