Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 720 Alistus, että kihlakunnantuomari Linbom määrättäisiin toimittamaan tutkimus koskien Virojoen sahamyllyä Virolahdella


Jakso

9.9.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1753 - 1753

Säilytysyksikkö / tilaustiedot