Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 687 Esitys viransijaisen valitsemisesta laamanni Zimmermanin sairauden ajaksi


Jakso

20.3.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1752 - 1752

Säilytysyksikkö / tilaustiedot