Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 576 Esitys, että ylioppilas C.G. Melartopaeus nimitettäisiin kieltenopettajaksi Viipurin kouluun


Jakso

29.3.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1751 - 1751

Säilytysyksikkö / tilaustiedot