Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 541 Esitys, että ylioppilas Johan Saxberg nimitettäisiin konsistorin notaariksi ja ylioppilas Petrus Rennerus kirjoitus- ja laskumestariksi Viipurin kouluun


Jakso

11.1.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1750 - 1750

Säilytysyksikkö / tilaustiedot