Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 471 Alistus, joka koskee toimenpiteitä sen johdosta, että kapteeni Ivan Gavrilov komennuskuntineen on harjoittanut väkivaltaa Salmissa


Jakso

15.12.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1749 - 1749

Säilytysyksikkö / tilaustiedot